Mijn River Island

Informatie en help

Volg ons

RETOURNERING

ONLINE-BESTELLINGEN RETOURNEREN

Selecteer het land waarin je artikelen die online zijn besteld wilt retourneren.

Voer je land in:

Retourneren via River Island-winkel

Artikelen die online zijn gekocht bij River Island kunnen binnen een maand na de besteldatum worden geretourneerd in onze winkels.

Breng naast de artikelen die je retourneert de volledige pakbon van je pakket (let op: dit is het gehele formulier en niet enkel het ingevulde formulier voor retournering aan de onderkant van de pakbon) mee naar een River Island-winkel in een van de volgende landen:

 • Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van onze winkels in Jersey en op Isle of Man)
 • De Republiek Ierland
 • Nederland
 • België
 • Zweden

Helaas kunnen wij geen retourneringen accepteren in onze winkels in andere landen.

De terugbetaling van gekochte artikelen kan alleen worden gedaan aan de kaart waarmee de aankoop ervan plaatsvond. Voor het verwerken van de terugbetaling moet de persoon aanwezig zijn die staat vermeld op de kaart waarmee de betaling werd verricht. Wanneer de kaarthouder en de kaart waarmee is betaald niet aanwezig zijn, bieden wij terugbetaling via een River Island-cadeaukaart aan.

Klanten die PayPal/iDeal/GiroPay gebruiken: Hou er rekening mee dat we in onze winkels geen terugbetalingen aan een PayPal/iDeal/GiroPay-rekening kunnen doen.  Ongewenste artikelen kunnen in een winkel worden geruild of ingewisseld voor een cadeaukaart, of anders betalen we terug aan een creditcard/betaalkaart op naam van de persoon op de pakbon. Indien terugbetaling aan een PayPal/iDeal/GiroPay-rekening is gewenst, moet de bestelling worden geretourneerd aan ons magazijn.

Volg voor volledige informatie de instructies op de achterzijde van de pakbon van het pakket.

Retourneren via Collect+, Doddle, Hermes ParcelShop of Royal Mail

Een klant in het VK kan een bestelling GRATIS retourneren via Collect+, Doddle, Hermes ParcelShop of Royal Mail.

Stuur voor retournering via deze service simpelweg het volledig ingevulde formulier voor retournering (het onderste van de pakbon) van je pakket mee en zorg dat de juiste reden voor retournering en alle overige relevante gegevens zijn ingevuld .

Verpak de artikelen voor retournering zorgvuldig weer in de oorspronkelijke verpakking, samen met het ingevulde retourformulier. Let op de volgende grootte- en gewichtsbeperkingen per vervoerder:

 • Collect+ - maximaal 10 kg gewicht, 90x60x60 cm
 • Doddle -   maximaal 16 kg gewicht, 60x50x40 cm
 • Hermes -  maximaal 15 kg gewicht, 50x50x30 cm
 • Royal Mail -  maximaal 5 kg gewicht, 61x46x46 cm

Klik voor het maken van een unieke etiket voor de retournering op bovenstaande link voor de gewenste retourservice of klik op de link in de e-mail waarin de verzending werd gemeld. Print het etiket, bevestig dit op de voorzijde van het pakket, en zorg dat de oorspronkelijke adressticker met jouw naam en adres volledig bedekt is.

Breng het pakket binnen14 dagen na ontvangst naar de locatie die je verkiest en let erop dat je een verzendbewijs ontvangt.

Het kan tot 14 dagen duren voor een retournering is verwerkt nadat wij je pakket hebben ontvangen wanneer je ervoor kiest het naar ons terug te sturen via een van deze vier services.

Retourneren via een koerier met de pakketophaaldienst van River Island

Retournering via een koerier (alleen VK) met de River Island Parcel Collection Service is gratis en eenzoudig.

Gewoon hier klikken en ophalen door Hermes Courier Collection regelen of het telefoonnummer bellen dat op de achterzijde van de pakbon (van je pakket) staat.

Stuur het volledig ingevulde formulier voor retournering (het onderste van de pakbon) van je pakket mee en zorg dat de juiste reden voor retournering en alle overige relevante gegevens zijn ingevuld.

Pak de te retourneren artikelen zorgvuldig weer in, samen met het ingevulde retourformulier.

Print het retouretiket en bevestig het zo op de voorzijde van je pakket dat het oorspronkelijke etiket met je naam en adres volledig bedekt is.

Let erop dat de Parcel Collection Service gratis is maar dat we niet vooraf bepaalde tijdsafspraken kunnen maken. De service is het meest geschikt voor klanten die thuis zijn, want je moet aanwezig zijn op de aangegeven ophaaldag.

Zorg er altijd voor dat je een ontvangstbewijs krijgt wanneer de koerier komt ophalen.

Het kan tot 14 dagen duren voor een retournering is verwerkt nadat we het pakket hebben ontvangen wanneer je ervoor kiest het aan ons terug te sturen via de Post Office™ of Parcel Collection Service.


Om redenen van gezondheid en hygiëne kunnen wij geen terugbetaling aanbieden voor voedsel, verzorgingsproducten, piercingsieraden en ondergoed. Daarnaast kan badmode niet worden geretourneerd wanneer de hygiënestrip is verwijderd.

Bij het retourneren van cadeaus, cosmetica en elektrische goederen zouden wij het op prijs stellen als alle originele verpakking wordt terugbezorgd.

Dit heeft geen invloed op door de wet toegekende rechten.

Retourneren in een River Island-winkel

Artikelen die online zijn gekocht bij River Island kunnen binnen een maand na de besteldatum worden geretourneerd in onze winkels.

Breng naast de artikelen die je retourneert de volledige pakbon van je pakket (let op: dit is het gehele formulier en niet enkel het ingevulde formulier voor retournering aan de onderkant van de pakbon) mee naar een River Island-winkel in een van de volgende landen:

 • Nederland
 • Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van onze winkels in Jersey en op Isle of Man)
 • De Republiek Ierland
 • België
 • Zweden

Helaas kunnen wij geen retourneringen accepteren in onze winkels in andere landen.

Klanten die via creditcard of betaalkaart betalen: De terugbetaling van gekochte artikelen kan alleen worden gedaan aan de kaart waarmee de aankoop is gedaan. Voor het verwerken van de terugbetaling moeten zowel de kaart waarmee de betaling is gedaan als de persoon die staat vermeld op die kaart als kaarthouder aanwezig zijn.

Klanten die via PayPal/iDeal betalen: Het is in onze winkels helaas niet mogelijk om terugbetalingen direct op uw PayPal/ iDeal/ GiroPay-rekening terug te storten. Bent u niet tevreden over een product? U kunt het dan omruilen in een van onze winkels of we kunnen de vergoeding terugstorten op de betaalkaart op dezelfde naam als vermeld op het retourformulier. Wilt u toch dat de vergoeding teruggestort wordt op uw PayPal/ iDeal/ GiroPay-rekening, dan dient u uw bestelling te retourneren naar onze warehouse.

Meer informatie? Volg de instructies op de achterzijde van de pakbon van het pakket.

Retourneren via de post

Stuur het volledig ingevulde formulier voor retournering (het onderste deel van de pakbon) van je pakket mee bij retourzending via internationale postdiensten en zorg dat de juiste reden voor retournering en alle overige relevante gegevens zijn ingevuld. Let op: retourneer je een bestelling via een River Island-winkel, zorg er dan voor dat je de volledige pakbon meeneemt en niet enkel het ingevulde formulier voor retournering.

Pak de te retourneren artikelen zorgvuldig weer in, samen met het ingevulde retourformulier.

Haal het retouretiket van de pakbon en bevestig dit zo op de voorzijde van het pakket, dat het oorspronkelijke etiket met je naam en adres volledig bedekt is.

Regel de verzending binnen 14 dagen na ontvangst met de plaatselijke postdienst en let erop dat je een verzendbewijs ontvangt. River Island dekt de kosten van retourneringen vanuit landen buiten het Verenigd Koninkrijk niet.

Het is belangrijk om de pakbon en het verzendbewijs goed te bewaren, want daar staat een zeer belangrijk, uniek referentienummer op. Als we om welke reden dan ook het pakket niet ontvangen of wanneer je een vraag hebt over de terugbetaling, moet dit nummer worden vermeld in alle communicatie met ons. Zonder deze informatie kunnen we niet terugbetalen.

Wanneer je ervoor kiest het pakket naar ons terug te sturen via jouw plaatselijke postdienst kan het tot 14 dagen duren nadat wij je pakket hebben ontvangen voordat de retournering is verwerkt.

Service voor internationale retourneringen

Wij hebben via onze koerierspartners een speciale service geregeld om veilige en kosteneffectieve internationale retourneringen aan te bieden. Je kunt deze retouraanvraag eenvoudig online doen. Klik hier om direct jouw retournering aan te vragen, zorg ervoor dat je jouw unieke bestelnummer bij de hand hebt.


Om redenen van gezondheid en hygiëne kunnen wij geen terugbetaling aanbieden voor voedsel, verzorgingsproducten, cosmetica, piercingsieraden en ondergoed. Daarnaast kan zwemkleding niet worden geretourneerd wanneer de hygiënestrip is verwijderd. Voor alle andere producten geldt dat retourneringen alleen kunnen worden geaccepteerd wanneer het product/de producten in goede en verkoopbare conditie worden teruggezonden. Andere retourneringsvoorwaarden zoals uiteengezet op het product, onze website, of in de winkel vormen onderdeel van het retourneringsbeleid van River Island.

Bij het retourneren van cadeaus en elektrische goederen zouden wij het op prijs stellen als alle originele verpakking wordt terugbezorgd. Dit heeft geen invloed op door de wet toegekende rechten.

Returning via River Island Store

Items bought from River Island online can be returned to our stores within one month of your order date.

Please take the items you’re returning, along with the Despatch Note included in your parcel, to any River Island Store within the following countries:

 • United Kingdom (excluding our Jersey and Isle of Man stores)
 • Republic of Ireland
 • The Netherlands
 • Belgium
 • Sweden

Unfortunately we cannot accept returns to any of our other international stores.

The refund of items purchased online can only be refunded onto the card used to purchase them. In order for a refund to be processed, the person named on the card which was used to process the payment must be present. If the cardholder and payment card are not present, we will offer the refund on a River Island gift card.

PayPal/ iDeal/ GiroPay customers: Please note that we are unable to process refunds to your PayPal/ iDeal/ GiroPay account at our stores.  Any unwanted items can be returned to a store for an exchange or Gift Card, alternatively, we will process the refund to a Credit/Debit Card in the name of the person on the despatch note. If you wish for your refund to be processed back to your PayPal/ iDeal/ GiroPay account then you must return your order to our warehouse.

For full details please follow the instructions on the reverse of the Despatch Note included in your parcel.

Returning via Postal Service

To return an item via international postal services please complete and detach the Returns Slip (found at the bottom of your Despatch Note) included in your parcel, making sure to enter the most appropriate reason for the return, and fill in all the relevant details.

Securely repack the items for return, together with the completed Returns Slip.

Peel off the Returns Label from your Despatch Note and fix it to the front of your parcel, covering the original label with your name and address on it.

Arrange delivery with the local postal service within 14 days of receipt and remember to obtain a Certificate of Posting.

It is important to keep your Despatch Note and Certificate of Posting in a safe place as it will bear a very important, unique reference number. If for any reason we do not receive your parcel or you have a query about your refund, you should quote this number in all communication with us - without this information we cannot refund you.

It can take up to 14 days for a return to be processed once we have received your parcel should you choose to send it back to us via the local postal service.

Please do not send any payments with your returns. River Island does not cover the cost of International Returns.

International Returns Service

This is a special service we have arranged with our preferred courier partners to ensure safe, cost-effective returns from the following countries:

 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Canada
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Luxembourg
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • South Africa
 • Spain
 • Sweden
 • USA

Visit the International Returns service


For reasons of health and hygiene, we cannot offer refunds on food, grooming products, pierced jewellery and underwear. In addition, swimwear cannot be returned if the hygiene strip has been removed.

When returning gifts, cosmetics and electrical goods we would appreciate it if you could return all original packaging.

This does not affect your statutory rights.

International Returns Service

This is a special service we have arranged with our preferred courier partners to ensure safe, cost-effective returns from the following countries:

 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Canada
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Luxemburg
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • South Africa
 • Spain
 • Sweden
 • USA

Visit the International Returns service

Returning via Postal Service

To return an item via international postal services please complete and detach the Returns Slip (found at the bottom of your Despatch Note) included in your parcel, making sure to enter the most appropriate reason for the return, and fill in all the relevant details.

Securely repack the items for return, together with the completed Returns Slip.

Peel off the Returns Label from your Despatch Note and fix it to the front of your parcel, covering the original label with your name and address on it.

Arrange delivery with the local postal service within 14 days of receipt and remember to obtain a Certificate of Posting.

It is important to keep your Despatch Note and Certificate of Posting in a safe place as it will bear a very important, unique reference number. If for any reason we do not receive your parcel or you have a query about your refund, you should quote this number in all communication with us - without this information we cannot refund you.

It can take up to 14 days for a return to be processed once we have received your parcel should you choose to send it back to us via the local postal service.

Please do not send any payments with your returns. River Island does not cover the cost of International Returns.


For reasons of health and hygiene, we cannot offer refunds on food, grooming products, pierced jewellery and underwear. In addition, swimwear cannot be returned if the hygiene strip has been removed.

When returning gifts, cosmetics and electrical goods we would appreciate it if you could return all original packaging.

This does not affect your statutory rights.

International Returns Service

This is a special service we have arranged with our preferred courier partners to ensure safe, cost-effective returns from the following countries:

 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Canada
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Luxemburg
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • South Africa
 • Spain
 • Sweden
 • USA

Visit the International Returns service

Returning via Postal Service

To return an item via international postal services please complete and detach the Returns Slip (found at the bottom of your Despatch Note) included in your parcel, making sure to enter the most appropriate reason for the return, and fill in all the relevant details.

Securely repack the items for return, together with the completed Returns Slip.

Peel off the Returns Label from your Despatch Note and fix it to the front of your parcel, covering the original label with your name and address on it.

Arrange delivery with the local postal service within 14 days of receipt and remember to obtain a Certificate of Posting.

It is important to keep your Despatch Note and Certificate of Posting in a safe place as it will bear a very important, unique reference number. If for any reason we do not receive your parcel or you have a query about your refund, you should quote this number in all communication with us - without this information we cannot refund you.

It can take up to 14 days for a return to be processed once we have received your parcel should you choose to send it back to us via the local postal service.

Please do not send any payments with your returns. River Island does not cover the cost of International Returns.


For reasons of health and hygiene, we cannot offer refunds on food, grooming products, pierced jewellery and underwear. In addition, swimwear cannot be returned if the hygiene strip has been removed.

When returning gifts, cosmetics and electrical goods we would appreciate it if you could return all original packaging.

This does not affect your statutory rights.

International Returns Service

This is a special service we have arranged with our preferred courier partners to ensure safe, cost-effective returns from the following countries:

 • Australia
 • Austria
 • Belgium
 • Canada
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Ireland
 • Luxemburg
 • Netherlands
 • New Zealand
 • Norway
 • South Africa
 • Spain
 • Sweden
 • USA

Visit the International Returns service

Returning via Postal Service

To return an item via international postal services please complete and detach the Returns Slip (found at the bottom of your Despatch Note) included in your parcel, making sure to enter the most appropriate reason for the return, and fill in all the relevant details.

Securely repack the items for return, together with the completed Returns Slip.

Peel off the Returns Label from your Despatch Note and fix it to the front of your parcel, covering the original label with your name and address on it.

Arrange delivery with the local postal service within 14 days of receipt and remember to obtain a Certificate of Posting.

It is important to keep your Despatch Note and Certificate of Posting in a safe place as it will bear a very important, unique reference number. If for any reason we do not receive your parcel or you have a query about your refund, you should quote this number in all communication with us - without this information we cannot refund you.

It can take up to 14 days for a return to be processed once we have received your parcel should you choose to send it back to us via the local postal service.

Please do not send any payments with your returns. River Island does not cover the cost of International Returns.


For reasons of health and hygiene, we cannot offer refunds on food, grooming products, pierced jewellery and underwear. In addition, swimwear cannot be returned if the hygiene strip has been removed.

When returning gifts, cosmetics and electrical goods we would appreciate it if you could return all original packaging.

This does not affect your statutory rights.

Returning via Postal Service

To return an item via international postal services please complete and detach the Returns Slip (found at the bottom of your Despatch Note) included in your parcel, making sure to enter the most appropriate reason for the return, and fill in all the relevant details.

Securely repack the items for return, together with the completed Returns Slip.

Peel off the Returns Label from your Despatch Note and fix it to the front of your parcel, covering the original label with your name and address on it.

Arrange delivery with the local postal service within 14 days of receipt and remember to obtain a Certificate of Posting.

It is important to keep your Despatch Note and Certificate of Posting in a safe place as it will bear a very important, unique reference number. If for any reason we do not receive your parcel or you have a query about your refund, you should quote this number in all communication with us - without this information we cannot refund you.

It can take up to 14 days for a return to be processed once we have received your parcel should you choose to send it back to us via the local postal service.

Please do not send any payments with your returns.   River Island does not cover the cost of International Returns.


For reasons of health and hygiene, we cannot offer refunds on food, grooming products, pierced jewellery and underwear. In addition, swimwear cannot be returned if the hygiene strip has been removed.

When returning gifts, cosmetics and electrical goods we would appreciate it if you could return all original packaging.

This does not affect your statutory rights.

RETOURNERING VAN ARTIKELEN DIE IN DE WINKEL ZIJN BESTELD

Wil je artikelen die via een winkelbestelling (dus geen online bestelling via de webshop) zijn besteld in een River Island-winkel in het Verenigd Koninkrijk of in de Republiek Ierland retourneren, neem dan binnen een maand na de besteldatum de artikelen die je terugbrengt en de pakbon van het pakket of de kassabon mee naar een River Island-winkel in een van de twee bovengenoemde landen.

Je ontvangt een terugbetaling via de methode waarmee de betaling plaatsvond. Helaas kunnen wij geen retourneringen van winkelbestellingen accepteren in onze winkels in andere landen.

ONLINE-BESTELLINGEN RUILEN

Op dit moment kun je online bestellingen alleen bij River Island-winkels ruilen in de volgende landen:

 • Verenigd Koninkrijk (met uitzondering van onze winkels in Jersey en op Isle of Man)
 • De Republiek Ierland
 • Nederland
 • België
 • Zweden

Breng de pakbon mee als bewijs van aankoop.

Kun je het artikel niet ruilen in een plaatselijke winkel, volg dan de instructies op de pakbon om ongewenste artikelen aan ons terug te bezorgen voor terugbetaling en bestel het gewenste artikel zelf opnieuw. Onder het kopje ‘Online-bestellingen retourneren’ hierboven vind je alle retourneringsmogelijkheden die je kunt gebruiken.

MEER INFORMATIE

Het kan tot 14 dagen duren voor een retournering is verwerkt nadat wij je pakket hebben ontvangen wanneer je ervoor kiest het naar ons terug te sturen via jouw plaatselijke postdienst of de speciale service voor internationale retourneringen.

Terugbetalingen in het VK vinden plaats in Britse ponden (GBP). Als je voor je bestelling hebt betaald in een andere valuta (bv. Euro’s), krijg je ook terugbetaald in deze lokale valuta.

Als je voor je bestelling hebt betaald in een andere valuta dan de lokale valuta die geldt in de winkel waar je het artikel terugbrengt, dan krijg je terugbetaald in de lokale valuta tegen de actuele commerciële wisselkoers die wordt bepaald door banken en internationale creditcard/bankkaartverstekkers.

Lees voor uitgebreide informatie onze algemene voorwaarden.

;