Mijn River Island

Informatie en help

Volg ons


Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: februari 2020

Definities

"Voorwaarden"
betekent deze algemene voorwaarden;
'Contract'
betekent het contract waar deze Voorwaarden onderdeel van uitmaken en dat in werking treedt op het moment dat je een bestelling plaatst en wij bevestigen dat we deze bestelling aanvaarden;
'Internationaal'
betekent landen buiten het Verenigd Koninkrijk (VK)
'Bestelling'
betekent een door jou via deze website geplaatste bestelling van één of meerdere producten;
'Persoonlijke informatie'
betekent alle informatie die je geeft wanneer je een bestelling plaatst of je jezelf aanmeldt/registreert op elk willekeurig onderdeel van deze website, inclusief, en zonder beperking, je naam, adres en betaalkaartgegevens;
'Product'
betekent elk willekeurig product op deze website;
'VK'
betekent Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland en het eiland Man;
'Wij/we/ons/onze'
verwijst naar River Island Clothing Co. Limited, gevestigd te Chelsea House, Westgate, Londen W5 1DR, Engeland, geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 636095, btw-nummer 227179454;
'Website'
Betekent Riverisland.com, elke andere door ons beheerde URL en onze mobiele applicaties;
'Jij/je/jouw'
betekent dat een gebruiker van deze website;
"Fout"
betekent een menselijke fout of technische of systeem fouten die leiden tot het incorrect prijzen van bestellingen en/of producten.

Gebruik van deze website

Toepassing van deze Voorwaarden
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze Website en vormen de algemene voorwaarden waarop wij jou een/de Product(en) leveren. Door verder te gaan en/of een Bestelling te plaatsen, ga je ermee akkoord dat deze Voorwaarden bindend zijn. Als je hier niet mee akkoord gaat, moet je deze Website nu verlaten.

Als je ermee akkoord gaat, klik dan op de knop om aan te geven dat je deze Voorwaarden accepteert voordat je een Bestelling plaatst. Voor de duidelijkheid: als je deze Voorwaarden niet accepteert, kun je geen Producten van deze Website bestellen.

De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van Producten die via deze Website te koop worden aangeboden en de overeenkomstige Algemene Voorwaarden voor verkoop via een winkel van River Island of elders, sluiten elkaar uit. Dit geldt in het bijzonder voor promotionele acties en aanbiedingen op deze Website. Deze gelden niet voor aankopen via een winkel van River Island of elders, en promotionele acties en aanbiedingen in onze winkels en elders zijn ook niet van toepassing op aankopen via de Website.

Wanneer je gebruikmaakt van de Website accepteer je dat communicatie met ons met name uit elektronische communicatie zal bestaan. Wij zullen per e-mail contact met je opnemen of je van informatie voorzien via het plaatsen van notificatieberichten op onze Website. Voor contractuele doeleinden, ga je akkoord met deze elektronische manier van communicatie en je erkent dat alle contracten, notificaties, informatie en andere communicatie waar we je op elektronische wijze van voorzien, voldoen aan de wettelijke eisen dat dergelijke communicatie schriftelijk is. Deze voorwaarde heeft geen invloed op je wettelijke rechten.

Meer informatie over je wettelijke rechten is verkrijgbaar via je lokale autoriteit op het gebied van handelsnormen of de consumentenbond.

Wijzigingen
Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen zonder je hiervan een bericht te sturen. Wijzigingen zijn van toepassing op elke bestelling die daarna ontvangen wordt. Het is je eigen verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht in deze Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze Website te wijzigen of in te trekken zonder enige aansprakelijkheid jegens jou.

Vragen
Neem contact met ons op als je vragen hebt over deze Voorwaarden of het bestellen van producten in het algemeen via de contactpagina page.

Jouw account
Je bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat je kiest wanneer je je aanmeldt op de Website en voor het beperken van de toegang tot je computer en/of e-mailadres om ongeautoriseerde toegang tot je account te voorkomen.

Beschrijving en beschikbaarheid
We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de op deze Website verstrekte gegevens, maten en beschrijvingen van Producten zo accuraat en volledig mogelijk zijn, maar desalniettemin kunnen deze verschillen van de Producten zelf. Levering van alle Producten is afhankelijk van beschikbaarheid. In het geval dat producten niet beschikbaar zijn, worden deze geannuleerd op je bestelling en ontvang je een terugbetaling.

Prijs
Voor Internationale bestellingen kunnen de prijzen op deze Website onderworpen zijn aan belastingen en invoerrechten (indien van toepassing) tegen de huidige tarieven.

De kosten van je Bestelling bestaan uit de prijs van de bestelde Producten plus de van toepassing zijnde leveringskosten, zoals beschreven onder het kopje 'Levering' hieronder. Hou er rekening mee dat alle prijzen op deze Website alleen gelden voor aankopen online.

Door omstandigheden waar wij geen controle over hebben, kan het zijn dat prijzen veranderd moeten worden, met inbegrip van aanpassing van btw-tarieven. Als dit zich voordoet, zul je hiervan op de hoogte worden gesteld en gevraagd worden om je Bestelling opnieuw te bevestigen voor de gewijzigde prijs.

Door je bericht te geven, hebben wij het recht om elk Contract geheel of gedeeltelijk te annuleren voor zover dit de aankoop van een Product betreft waarvoor de prijs onjuist was weergegeven op de Website.

Bestellen
Je mag geen Producten via deze Website bestellen als je jonger bent dan 16 jaar. In het geval van Producten die alleen legaal kunnen worden geleverd aan mensen ouder dan 18 jaar, zal dit op de Website worden vermeld met betrekking tot het betreffende Product.

Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en van acceptatie door ons. Nadat de bestelling is geplaatst, ontvang je een e-mail van ons met de bevestiging dat we je bestelling hebben ontvangen. Let op: dit houdt niet in dat je Bestelling is geaccepteerd. Jouw bestelling vormt een aanbieding aan ons om een Product te kopen. Alle bestellingen zijn afhankelijk van acceptatie door ons en we zullen deze aanvaarding bevestigen door een e-mail te sturen waarin bevestigd wordt dat het Product verzonden is (het 'Verzendbericht'. Het Contract tussen ons wordt alleen gevormd als wij je het Verzendbericht sturen.

Waar, in onze redelijke beoordeling, wij geloven dat er een Fout is, zullen wij het recht voorbehouden je bestelling te annuleren en je betaling terug te geven.

Als de Fout wordt herkend voor het versturen, zullen we alle redelijke pogingen doen om je op de hoogte te brengen en je te laten beslissen of je de bestelling voor de correcte prijs wilt maken of dat je je geld terug wil.

Het kan zijn dat we zoekopdrachten uitzetten bij kredietinformatiebureaus om je identiteit en de persoonlijke informatie die je verstrekt als onderdeel van een bestelling te verifiëren. Hiervoor kunnen deze bedrijven je persoonlijke informatie controleren ten opzichte van gegevens in elke willekeurige database (openbaar of anders) waar zij toegang tot hebben. Zij kunnen jouw gegevens in de toekomst ook gebruiken om andere bedrijven te helpen bij het verifiëren van informatie. Door een bestelling te plaatsen, ga je hiermee akkoord. Voor meer informatie over de kredietinformatiebureaus waarvan wij informatie ontvangen en waarmee we informatie delen, kan je schriftelijk contact opnemen met General Data Protection Compliance Officer, River Island, Chelsea House, Westgate, Londen, W 5 1 DR, United Kingdom.

Voor informatie over bestellingen doen met behulp van Klarna, klik hier.

Betaalmethoden
Je kunt je bestelling op verschillende makkelijke en flexibele manieren betalen. We accepteren:

 • creditkaarten van Mastercard en Visa
 • debetkaarten van Maestro, Visa, Solo, Electron en MasterCard
 • American Express-kaarten
 • PayPal
 • Cadeaukaarten
 • Klarna Pay Later in 3 (Alleen voor factuuradressen binnen het VK)
 • GiroPay (alleen in Duitsland)
 • iDeal (alleen in Nederland)

Je bevestigt dat de kaart of het PayPal-account waar je gebruik van maakt van jou is.

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, bieden we je de volgende opties voor betaalmethoden. Betalingen moeten worden gemaakt aan Klarna:

Klarna Pay in 3
Als je kiest voor Klarna Pay in 3 als je betaalmethode, betaal je jouw aankoop in drie gelijke deelbetalingen. Bijvoorbeeld, als het totaal van je aankoop £150GBP is, zal Klarna de eerste betaling van £50GBP innen op de dag dat wij jouw bestelling versturen en de volgende twee betalingen van ieder £50GBP, zullen worden geïnd in de tweede en derde maand vanaf de datum van jouw aankoop. Let op dat Klarna Pay in 3 alleen beschikbaar is als jouw factuuradres binnen het Verenigd Koninkrijk ligt.

Wanneer je betaalt met Klarna, worden de gegevens van uw transactie en je credit card verwerkt door Klarna en stem je automatisch in met de Klarna gebruikersvoorwaarden en algemene voorwaarden. Je persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt in overeenkomst met de geldende data beschermingswetgeving en in overeenkomst met de informatie in het Klarna privacybeleid.

Algemene informatie over Klarna is beschikbaar hier.

Algemene aansprakelijkheid
Je gaat ermee akkoord om ons volledig te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheid, schade, verliezen, kosten en uitgaven (met inbegrip van juridische kosten), die het gevolg zijn van schending van deze Voorwaarden door jou, of elke andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit je gebruik van deze Website of het gebruik van deze Website door een persoon die jouw accountnummer en/of wachtwoord gebruikt.

Onze aansprakelijkheid
Wij garanderen je dat alle Producten die via deze Website van ons zijn gekocht van bevredigende kwaliteit en in overeenstemming met het Contract zijn, en in redelijke mate geschikt zijn voor alle doeleinden waarvoor dergelijke producten normaal gesproken worden geleverd.

Onze aansprakelijkheid voor verliezen die je lijdt als gevolg van een schending van dit Contract door ons, is strikt beperkt tot de aankoopsprijs van het Product dat je hebt gekocht.

Voor zover mogelijk en met uitzondering van de hierboven uiteengezette garantie, wijzen wij alle garanties (expliciet of impliciet) met betrekking tot de Producten af.

Wij zullen niet aansprakelijk zijn jegens jou, noch bij wijze van contract, onrechtmatige daad, of anderzijds, voor verlies van winst, verlies van omzet, verlies van verwachte besparingen, verlies van mogelijkheden, verlies van gegevens, of voor welke andere economische verliezen dan ook die je lijdt als gevolg van het onderwerp van deze Voorwaarden.

Niets in dit alles heeft invloed op je wettelijke rechten. Meer informatie over je wettelijke rechten is verkrijgbaar via je lokale autoriteit op het gebied van handelsnormen of de consumentenbond.

Niets in deze Voorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of die van onze medewerkers, vertegenwoordigers of werknemers, voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken of voor alles waarvoor het illegaal zou zijn voor ons om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen deze uit te sluiten.

Taal
Het contract wordt in het Engels afgesloten.

Overdracht
Wij kunnen al onze rechten en verplichtingen onder een Contract aan een derde toewijzen of overdragen.

Je mag geen enkele van je rechten of verplichtingen onder dit Contract toewijzen of overdragen aan een derde.

Vrijstelling
Als we, op elk willekeurig tijdstip tijdens de looptijd van het Contract nalaten om aan te dringen op nakoming van een van je verplichtingen onder het contract, of als we geen gebruik maken van de rechten of rechtsmiddelen waar we onder dit Contract recht op hebben, dan betekent dit niet dat wij afstand doen van deze rechten of rechtsmiddelen, noch dat je niet langer aan dergelijke verplichtingen hoeft te voldoen.

Een verklaring van afstand van ons met betrekking tot een verzuim betekent geen verklaring van afstand voor daaropvolgend verzuim.

Geen enkele verklaring van afstand door ons met betrekking tot de algemene voorwaarden van het Contract is effectief tenzij nadrukkelijk wordt vermeld dat dit een verklaring van afstand is en schriftelijk aan je wordt gecommuniceerd.

Scheidbaarheid
Als enig onderdeel van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zal die beschrijving als weggelaten worden beschouwd en de rest van de Voorwaarden blijft geldig voor zover toegestaan bij de wet.

Gehele overeenkomst
Elk Contract is onderworpen aan deze Voorwaarden, die de gehele overeenkomst tussen jou en ons vormen met betrekking tot het onderwerp ervan, en vervangt alle voorafgaande overeenkomsten met betrekking tot dat onderwerp.

Toepasselijk recht
Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan en moeten worden uitgelegd in het kader van de Engelse wet en hierbij stem je in met de exclusieve jurisdictie van de Engelse gerechtshoven. Op voorwaarde dat je een consument bent met reguliere verblijfplaats in een land binnen de EU, zullen deze voorwaarden de rechten, die je hebt op grond van de dwingende bepalingen van de wetgeving van dat land, niet schaden, inclusief je recht om een klacht in te dienen op het platform van de EU-stelsel van onlinegeschillenbeslechting. Dit kun je hier doen.

Derden
De Contracts Act 1999 (Rechten van derden) zal niet worden toegepast.

Veilig online winkelen

Beveiligingscertificaat
Wij denken dat je bij RiverIsland.com net zo veilig online koopt als in onze winkels. Dit is te danken aan het feit dat:

Alle betaaltransacties worden uitgevoerd via een met SSL 128-bit gecodeerd beveiligde verbinding. We doen dit met behulp van technologie die standaard wordt gebruikt in deze branche.

Het hangslotsymbool onderaan het venster van je browser bevestigt dit coderingsniveau. Als je hierop klikt, zie je ons VeriSign secure-certificaat. Dit betekent dat je gegevens alleen voor ons zichtbaar zijn.

Privacybeleid
Wij zijn een geregistreerde gegevensbeheerder op grond van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2018.

Gegevensverzameling
Wanneer je deze Website bezoekt kunnen wij, en derden die ons voorzien van reclame en content, informatie verzamelen over waar je op het internet bent (bijvoorbeeld de URL waar je vandaan kwam, het IP-adres, soorten domeinnamen zoals .co.uk en .com), het soort browser dat je gebruikt, het land en het telefonische kengetal van de regio waarin je computer zich bevindt, de pagina's van deze Website die je tijdens je bezoek hebt bekeken, de advertenties waarop je hebt geklikt en alle zoektermen die je op onze website gebruikt ('Gebruikersinformatie'). Wij en zij kunnen deze Gebruikersinformatie ook verzamelen als je je niet registreert op deze Website. Als je je aanmeldt of winkelt op deze Website zullen we (waar dit van toepassing is) je vragen om persoonlijke informatie in te voeren en zullen we deze verzamelen.

We zullen al je Persoonlijke informatie (met inbegrip van Gebruikersinformatie waarmee we je kunnen identificeren) vertrouwelijk behandelen (hoewel we ons het recht voorbehouden om deze Persoonlijke informatie vrij te geven in de hieronder beschreven omstandigheden). We bewaren deze informatie op een beveiligde server en we leven alle wetgeving op het gebied van bescherming van gegevens en consumenten in Europa en het Verenigd Koninkrijk na.

Gebruik
We bevestigen dat je Persoonlijke informatie wordt bewaard in overeenstemming met onze registratie bij de Information Commissioner's Office. We gebruiken je persoonlijke informatie alleen voor de volgende doeleinden:

 1. Het verwerken van bestellingen;
 2. Voor strategische doeleinden, om deze Website en de geboden services voor je te verbeteren;
 3. Voor het beheer van deze Website;
 4. Ander gebruik door ons waarmee je akkoord gaat wanneer je dat op deze Website wordt gevraagd.

Wanneer je je aanmeldt op deze Website, krijg je de optie of je per e-mail of post nieuws en updates van ons wilt ontvangen waarvan we denken dat het interessant kan zijn voor je.

Als je aangeeft dat je ermee akkoord gaat dat we op deze manieren contact opnemen, kun je je daarna te allen tijde uitschrijven door contact met ons op te nemen of de aanwijzingen voor 'afmelden' te volgen die te vinden zijn in elke e-mail die je ontvangt. Je kunt ook wanneer je maar wilt je accountprofiel wijzigen door in te loggen en naar 'mijn account' te gaan.

Je Persoonlijke informatie mag worden vrijgegeven aan andere bedrijven binnen de groep waar we deel van uitmaken en aan gerenommeerde derden die door River Island worden ingeschakeld voor het uitvoeren van verschillende taken, zoals het verwerken van Bestellingen, hulp bij promotionele activiteiten of het bieden van technische services voor onze Websites. Wij eisen van al dergelijke derden dat ze je Persoonlijke informatie geheel vertrouwelijk behandelen en zorgen voor naleving van alle van toepassing zijnde wetgeving ter bescherming van gegevens en consumenten in Europa en het Verenigd Koninkrijk.

Hou er rekening mee dat we het recht hebben om je Persoonlijke en/of Gebruikersinformatie te geven als de politie of een andere regelgevende of overheidsinstantie die mogelijke illegale activiteiten onderzoekt hierom vraagt.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden bewaard op de harde schijf van je computer. Onze cookies bevatten geen informatie die personen kunnen identificeren, maar ze maken het ons mogelijk om bepaalde functies te kunnen bieden, zoals personalisering en het bewaren van producten in je winkelmandje tussen twee bezoeken door. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt meestal de instellingen van de browser wijzigen om dat te voorkomen. Zelfs zonder cookie kun je de meeste functionaliteit op de Website gebruiken, inclusief het plaatsen van Producten in je winkelmandje en ze kopen.

Links naar andere websites
Het kan zijn dat we links bieden naar sites die niet door ons worden beheerd. Als je een van gelinkte sites bezoekt, is het belangrijk om het privacybeleid en beleid op andere gebieden ervan door te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid en de praktijken van andere bedrijven.

Richt vragen en opmerkingen met betrekking tot dit beleid en je Persoonlijke informatie aan het volgende adres:
T.a.v.:
General Data Protection Compliance Officer
River Island
Chelsea House
Westgate
London
W5 1DR
United Kingdom

Tevredenheidsgarantie

Onze garantie
Het is belangrijk voor ons dat je heel tevreden bent met al onze Producten. Als er een reden is waarom je niet geheel tevreden bent met willekeurig welk Product dat je bij ons bestelt, kun je het simpelweg aan ons retourneren - zie hiervoor het onderdeel 'Producten retourneren' hieronder. Als een product niet redelijk draagbaar is - vanwege onvolkomen vakmanschap of materialen - betalen we de aankoopprijs terug via je account. Dit is een extra garantie en heeft geen invloed op je wettelijke rechten.

Afleveradressen
Onze vervoerders kunnen niet bezorgen op luchthavens, in ziekenhuizen en in gevangenissen. We zullen ook, naar onze keuze, levering uitsluiten aan adressen die als niet veilig worden beschouwd.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor pakketten die vermist raken of gestolen worden als gevolg van specifieke leveringsinstructies die voor de vervoerder zijn achtergelaten.

We kunnen leveren aan adressen van de British Forces Post Office (BFPO).

Levering

De levering wordt gedaan aan een adres of winkel in of buiten het VK, zoals aangegeven in je bestelling. We bieden verschillende leveringsopties, maar zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de bezorging, of niet geleverde Producten als de vertraging of het niet leveren geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door omstandigheden waar wij geen controle over hebben.

Wanneer je een bestelling plaatst, hou er dan rekening mee dat we niet kunnen leveren op nationale feestdagen en dat bestellingen die op zulke dagen of tijdens drukke perioden geplaatst worden er langer over kunnen doen om bezorgd te worden.

De verwachte leveringsdatum wordt bevestigd op het moment dat je de bestelling gaat afronden.

Er kunnen problemen zijn met de levering van woonproducten via bepaalde bezorgservices en op bepaalde punten. Als we je bestelling niet kunnen bezorgen met behulp van de door jou geselecteerde bezorgmethode en/of naar het door jou gekozen bezorgadres, nemen we contact met je op om alternatieve opties aan te bieden.

United Kingdom
VK levering de volgende dag
We streven ernaar bestellingen met levering de volgende dag binnen 1 tot 2 werkdagen te leveren. ALLE leveringen vinden plaats tussen 07:00 en 22:00, maandag tot en met zaterdag (met uitzondering van feestdagen).

Expresslevering in het VK is niet beschikbaar voor de volgende locaties:

 • De Schotse hooglanden en eilanden
 • Isle of Wight,
 • Isle of Man,
 • Noord-Ierland

VK levering op specifieke dag
Selecteer een leveringsdatum naar keuze, maximaal zeven dagen van tevoren. ALLE leveringen vinden plaats tussen 08.00 en 21.00 uur op de door jou gekozen dag.

Levering op specifieke dag is niet beschikbaar voor de volgende locaties:

 • De Schotse hooglanden en eilanden
 • Isle of Wight,
 • Isle of Man,
 • Noord-Ierland

VK exacte levering
Exacte levering geeft je de mogelijkheid een tijdsraam voor levering aan te geven bij het afrekenen, en je kunt dit inplannen tot zeven dagen van te voren. Leveringenstijden zijn beschikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur op de door jou gekozen dag.

Exacte levering is niet beschikbaar voor de volgende locaties.

 • De Schotse hooglanden en eilanden
 • Isle of Wight,
 • Isle of Man,
 • Noord-Ierland

VK levering in de avond
Selecteer een leveringsavond naar keuze, maximaal zeven dagen van tevoren. Leveringen vinden plaats tussen 6 p.m. en 10 p.m. op de door jou gekozen dag. Levering in de avond wordt niet aangeboden tussen 24 - 27 december en 31 - 1 januari

Levering in de avond is niet beschikbaar voor de volgende locaties.

 • De Schotse hooglanden en eilanden
 • Isle of Wight,
 • Isle of Man,
 • Noord-Ierland

Standaardlevering in het Verenigd Koninkrijk
We proberen om alle bestellingen met standaardlevering in Engeland, Wales en Schotland binnen 3 tot 4 dagen te bezorgen. (Met uitzondering van Hermes Parcelshop, 7 dagen).

We doen ons best om deze leveringstijden aan te houden, maar tijdens drukke perioden (met inbegrip van sale) kan de levering van een bestelling meer tijd in beslag nemen.

ALLE leveringen vinden plaats tussen 07:00 en 22:00, maandag tot en met zaterdag (met uitzondering van feestdagen).

Leveringen aan de Schotse hooglanden, de Schotse eilanden, Isle of Wight, Isle of Man en Noord-Ierland kunnen twee werkdagen langer duren.

We leveren ook aan de Kanaaleilanden. Kijk voor meer informatie over deze service en de kosten op onze Leveringspagina .

Levering bij een River Island winkel
Deze service is momenteel beschikbaar in winkels in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zweden.

Standaardlevering in het Verenigd Koninkrijk vindt plaats binnen 4 dagen na het plaatsen van je bestelling en expresslevering in het VK vindt plaats binnen 1-2 dagen na het plaatsen van je bestelling (zon- en feestdagen uitgezonderd). Levering aan Ierland en Zweden is afhankelijk van de geselecteerde winkel. We bevestigen de verwachte leveringsdatum bij het afrekenen wanneer je de bestelling plaatst.

Leveringen voor de volgende gebieden kunnen tot twee werkdagen langer in beslag nemen:

 • Isle of Man
 • De Schotse hooglanden en eilanden
 • Noord-Ierland

Bestellingen moeten binnen 14 dagen nadat je bericht hebt ontvangen dat je bestelling klaarligt worden afgehaald bij de door jou gekozen River Island-winkel of winkel in de buurt. Op het moment van afhalen moet het bestelnummer door jou of de persoon die namens jou de bestelling afhaalt worden getoond. Als je je bestelling hebt geplaatst in een van onze River Island-winkels en je haalt deze niet binnen 14 nadat je bericht hebt ontvangen af, wordt je bestelling geannuleerd en ontvang je een terugbetalingskaart die je in elke River Island-winkel, op onze website of mobiele app kunt gebruiken. Als je je bestelling online (via onze website of mobiele app) hebt geplaatst, en je haalt deze niet binnen 14 nadat je bericht hebt ontvangen af, wordt je bestelling geannuleerd en betalen we je het bedrag terug via de betalingsmethode die je hebt gebuikt bij je bestelling. Als je online met een cadeaukaart hebt betaald, wordt er een terugbetalingskaart gestuurd naar het e-mailadres dat gebruikt in bij de bestelling.

Levering via een winkel van Collect+ of Hermes Parcelshop (VK)
Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk bieden we de mogelijkheid voor standaard- en expresslevering aan winkels van Collect+ en Hermes Parcelshop.

We proberen bestellingen met standaardlevering binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling te leveren. Tijdens drukke periode kan het zijn dat levering meer tijd in beslag neemt.

Bestellingen met expresslevering worden binnen 1 - 2 werkdagen bezorgd. De leveringsdatum wordt bevestigd op het moment dat je de bestelling gaat afronden.

Expresslevering is niet beschikbaar voor de volgende locaties:

 • De Schotse hooglanden en eilanden
 • Isle of Wight
 • Isle of Man
 • Noord-Ierland

Wanneer je een levering bij Collect+ ophaalt, moet je het trackingnummer meebrengen dat Collect+ je stuurt wanneer het pakket opgehaald kan worden, samen met de bestelbevestiging en een bewijs van identiteit.

Wanneer je een levering van een Hermes-pakket in de winkel afhaalt, moet je de e-mail meenemen waarin bevestigd wordt dat het pakket opgehaald kan worden bij de winkel van je keuze, samen met een bewijs van identiteit

Als je wilt dat iemand anders het pakket voor je ophaalt, moet deze persoon ofwel een identiteitsbewijs van jou, ofwel een identiteitsbewijs met dezelfde achternaam bij zich hebben.

Internationale bezorging
Het kan zijn dat er bijkomende belasting, kosten of heffingen van toepassing zijn, afhankelijk van de lokale wetgeving. Voor leveringen buiten het Verenigd Koninkrijk kan het zijn dat de ontvanger invoerrechten of douanekosten verschuldigd is. Alle douanerechten of invoerrechten worden in rekening gebracht zodra de Producten het land van bestemming bereiken en deze kosten zijn jouw verantwoordelijkheid en moeten door de ontvanger worden betaald. Over deze kosten hebben wij geen controle, en wij kunnen je ook niet vertellen hoe hoog deze kosten zijn omdat douane- en importkosten van land tot land verschillen.

Daarbij gelden in sommige landen invoerbeperkingen voor bepaalde producten of materialen. Je bent zelf verantwoordelijk om te bepalen of er beperkingen gelden voor een levering van onze producten aan de bestemming van jouw keuze. Je kunt contact opnemen met je lokale douanekantoor voor hulp.

Levering kan door de lokale douane vertraagd wordt, maar helaas hebben wij hier geen controle over.

Kijk op onze leveringspagina voor een overzicht van landen waaraan we leveren en de service(s) die we bieden.

Voor sommige internationale verkopen hebben we een samenwerkingsverband met Global-e, een derde partij die optreedt als jouw opgeslagen verkoper. Wanneer je koopt via Global-e, zal je zien dat je betaalmethode door Global-e\River Island in rekening wordt gebracht, en de aankoop is onderhevig aan de algemene voorwaarden en het Privacybeleid van Global-e (die duidelijk bij het afrekenen worden gepresenteerd voordat je de bestelling plaatst).

In geval van vragen kan je contact opnemen met Global-e via service@global-e.com of een brief sturen naar 45 Leather Lane, London EC 1N 7TJ United Kingdom.

Zoekgeraakte pakketten
Als je hebt betaald voor een levering op een bepaalde datum of tijd, en het pakket komt niet op deze datum/tijd aan, laat het ons dan weten en dan zetten wij het proces van vermisten pakketten in gang. Als je hebt betaald voor standaardlevering en je bestelling arriveert niet binnen 10 dagen (Alleen in het VK) en 20 dagen (Internationaal) na versturing, stel ons dan op de hoogte. We zullen je claim onderzoeken en als we tot de conclusie komen dat het niet aankomen van het product/de producten aan ons toe te schrijven is, wordt een terugbetaling gecrediteerd aan de betaalmethode die gebruikt werd om de bestelling te plaatsen. Hou er rekening mee dat we kunnen weigeren om toekomstige leveringen te doen aan adressen die als onveilig beschouwd worden. In dat geval neemt ons klantenserviceteam contact met je op en wordt je gevraagd om een alternatief adres op te geven voor toekomstige bestellingen.

Regels voor consumentencontracten, 2013
Als je als consument online of per telefoon een bestelling plaatst, geldt het volgende: -

 • Je hebt 28 dagen vanaf de dag van ontvangst om het product aan ons te retourneren via een van de methodes die staan aangegeven op het verzendingsformulier-
 • Als je je artikelen via onze website of mobiele app hebt gekocht, heb je 28 dagen vanaf de dag waarop je je artikelen hebt ontvangen voordat de artikelen door ons distributiecentrum ontvangen moeten zijn. Alle geretourneerde artikelen moeten ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten.
 • Als je buiten deze tijden een teruggave aanvraagt, kunnen we je teruggaveverzoek afwijzen of ervoor kiezen om je direct een cadeaubon te restitueren.
 • Binnen 14 dagen nadat we de door jouw geretourneerde Producten hebben ontvangen, zullen wij je terugbetalen. Als de volledige bestelling is geannuleerd en teruggestuurd, worden de leveringskosten die je hebt betaald ook terugbetaald, met het tarief voor standaardlevering als maximumbedrag.
 • Het kan zijn dat we een bedrag van de terugbetaling aftrekken voor eventuele schade aan of onnodige behandeling door jou van de Producten.
 • Dit is geen volledige verklaring van jouw rechten onder de regelgeving. Volledige informatie is verkrijgbaar via je lokale autoriteit op het gebied van handelsnormen of de consumentenbond

Producten retourneren

Retourneringen in het Verenigd Koninkrijk

Bij elke levering zit een 'Verzendbericht' met een overzicht van de inhoud. Vul het verzendingsformulier in door de meest geschikte 'reden'-code op het formulier te kiezen en vervolgens de relevante code in te voeren naast elk product dat je retourneert. Dit helpt ons om de kwaliteit van onze toekomstige service te verbeteren. Vergeet niet om de ingevulde pakbon bij te sluiten bij het pakket dat je terugstuurt.

Om redenen van gezondheid en hygiëne kunnen wij geen terugbetaling aanbieden voor voedsel, verzorgingsproducten, producten voor piercings en ondergoed. Matrassen, matrashoezen, dekbedhoezen, dekbedden en kussens kunnen alleen worden geretourneerd als de originele verpakking nog verzegeld is, tenzij ze gebreken vertonen. Dekbedovertrekken moeten in een wederverkoopbare staat, ongebruikt en in de originele verpakking met alle inhoud worden geretourneerd. Zwemkleding kan niet worden geretourneerd als de hygiënestrip verwijderd is en cosmetica kan niet worden geretourneerd als de hygiëneverzegeling is verbroken. Meubelen die zelf in elkaar gezet moeten worden, kunnen niet worden geretourneerd als deze geheel of gedeeltelijk in elkaar gezet zijn. Bij het retourneren van geschenken, elektrische producten, make-up en cosmetica stellen we het op prijs als je de volledige originele verpakking kunt retourneren.

Voor alle andere producten geldt dat geretourneerde producten alleen worden geaccepteerd als ze worden geretourneerd in goede en verkoopbare staat (behalve wanneer de producten zich niet in een goede en verkoopbare staat bevonden toen je ze ontving).

Eventuele aanvullende voorwaarden voor retourzending op een product of de verpakking ervan, op onze website of in de winkel maken deel uit van het retourbeleid van River Island.

Je kunt Producten op een van de volgende manieren retourneren:

Een aantal van deze opties zijn mogelijk niet beschikbaar voor al onze woonproducten. Volg de instructies op de pakbon of de aanvullende informatie bij je bestelling.

Retourneren via de winkel
Producten die online worden gekocht, kunnen binnen 28 dagen worden geretourneerd in elke River Island-winkel in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zweden (helaas kunnen we geen retourneringen accepteren in onze andere internationale winkels). Neem de producten die je wilt retourneren met je mee en je pakbon. Terugbetaling van online aankopen kan alleen worden verwerkt via de betaalmethode die je hebt gebruikt toen je jouw bestelling hebt geplaatst. De terugbetaling wordt automatisch voltooid en je hoeft je betaalkaart niet te presenteren. Binnen 24 uur wordt er een e-mail gestuurd naar het e-mailadres dat je hebt gebruikt bij het plaatsen van je bestelling om te bevestigen dat de terugbetaling is verwerkt.

Retourneren van bestelling die in een van onze River Island-winkels zijn geplaatst
Als je besluit je bestelling die je in een van onze River Island-winkels hebt geplaatst te retourneren naar ons distributiecentrum, wordt je bestelling geannuleerd en ontvang je een terugbetalingskaart die je kunt gebruiken in elke River Island-winkel, op onze website of mobiele app. Als je bestelling is geretourneerd naar een door jou gekozen River Island-winkel, betalen we je het bedrag terug via de betalingsmethode van je bestelling.

Retourneren via de Post Office™ (alleen VK)
Als je er de voorkeur aan geeft om de Producten gratis met de post te retourneren, dan kun je de retourartikelen in de originele of een andere geschikte verpakking verpakken en het 'retourneringslabel' dat je op de pakbon vindt over je eigen naam en adres op de verpakking plakken en deze vervolgens dichtplakken. Vergeet niet om een gratis verzendcertificaat van het postkantoor te verkrijgen. Dit is je bewijs in geval een geretourneerd pakket zoekraakt. Zonder deze bon kunnen wij je niet terugbetalen als je pakket verloren gaat in de post. Dit bevat ook een uniek referentienummer dat je kunt gebruiken als je een vraag hebt.

Retourneren via de pakketophaaldienst (alleen in het Verenigd Koninkrijk).
Als je in een gebied woont dat wordt bediend door onze pakketophaaldienst, kun je je retourartikelen gratis laten ophalen. Bel ons op het volgende nummer om te regelen dat het pakket bij je thuis wordt afgehaald: +44 (0)344 576 6444 (alleen in het Verenigd Koninkrijk). Gebruik de originele, of een andere geschikte verpakking. Haal het retourneringslabel van de pakbon en plaats het direct over het adreslabel aan de voorkant van je pakket. Vergeet niet om de pakbon in te sluiten bij het pakket dat je retourneert. Zorg ervoor dat het pakket goed dichtgeplakt is en klaar om opgehaald te worden en vergeet niet om een bewijsje van je vervoerder te krijgen, want anders kunnen we je geen vergoeding terugbetalen als het pakket zoekraakt. Helaas kunnen we niet precies de tijd aangeven wanneer het pakket wordt opgehaald, dus deze service is vooral geschikt voor klanten die thuis zijn/werken.

Retourneren via Collect+ (alleen in het Verenigd Koninkrijk)
Klanten in het Verenigd Koninkrijk kunnen hun bestellingen gratis retourneren via een plaatselijke supermarkt, krantenwinkel of andere winkel die de service van Collect+ aanbiedt. Verpak de Producten die je wilt retourneren opnieuw in hun originele verpakking, samen met de ingevulde retourneringsbon. Voor je unieke retourneringslabel klik je op het vakje/de link 'Collect+' in de e-mail waarin de verzending van je bestelling werd bevestigd. Print het etiket, bevestig dit op de voorzijde van het pakket, en zorg dat de oorspronkelijke adressticker met jouw naam en adres volledig bedekt is. Breng het pakket naar de winkel van Collect+ van je keuze en vergeet niet om een verzendbewijs te krijgen. Zonder deze bon kunnen wij je niet terugbetalen als je pakket verloren gaat in de post.

Producten omruilen van buiten het Verenigd Koninkrijk
Als je je artikelen via onze website of mobiele app hebt gekocht, heb je 28 dagen vanaf de dag waarop je je artikelen hebt ontvangen voordat de artikelen door ons distributiecentrum ontvangen moeten zijn. Alle geretourneerde artikelen moeten ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten.

Volg de instructies op de pakbon.

Je kunt Producten gemakkelijk op de volgende manieren retourneren:

 1. Via je lokale postdienst
 2. In elke River Island-winkel in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zweden (helaas kunnen we geen retourneringen accepteren in onze andere internationale winkels).

Bij elke levering zit een 'Verzendbericht' met een overzicht van de inhoud. Je hebt dit document nodig voor de retourzending. Kies de meest geschikte 'reden'-code op de pakbon en voer dan de relevante code in naast elk product dat je retourneert. Dit helpt ons om de kwaliteit van onze toekomstige service te verbeteren. Vergeet niet om de ingevulde pakbon bij te sluiten bij het pakket dat je terugstuurt.

Internationale retourneringen via de postdienst
Als je je artikelen via onze website of mobiele app hebt gekocht, heb je 28 dagen vanaf de dag waarop je je artikelen hebt ontvangen voordat de artikelen door ons distributiecentrum ontvangen moeten zijn. Alle geretourneerde artikelen moeten ongebruikt zijn en in de originele verpakking zitten. Vergeet niet het 'retourneringslabel' dat je op de pakbon vindt over je eigen naam en adres op de verpakking te plakken - en plak het vervolgens dicht. Vergeet niet om een verzendcertificaat van het postkantoor te verkrijgen. Dit is je bewijs in geval een geretourneerd pakket zoekraakt. Zonder deze bon kunnen wij je niet terugbetalen als je pakket verloren gaat in de post. Dit bevat ook een uniek referentienummer dat je kunt gebruiken als je een vraag hebt. Stuur alsjeblieft geen betaling mee met het/de geretourneerde Product(en). We vergoeden geen verzendkosten voor internationale retourneringen, behalve in het geval van defecte artikelen (alleen kosten voor een standaard postdienst zullen, waar van toepassing, worden terugbetaald).

BELANGRIJK OM TE ONTHOUDEN - Als je (een) Product(en) retourneert waarvoor je met een credit- of debetkaart hebt betaald, storten we de terugbetaling direct op de rekening van de kaart. Onthoud dat als je geen verzendbewijs van je lokale postdienst kunt laten zien, we geen terugbetaling op je rekening over kunnen maken als een pakket zoekraakt.

Internationale retourneringen via winkels
Producten die online zijn gekocht kunnen binnen een maand na aankoop geretourneerd worden via elke winkel van River Island in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zweden (helaas kunnen we geen retourneringen accepteren in onze andere internationale winkels). Neem de producten die je wilt retourneren met je mee en je pakbon. De terugbetaling van online gekochte artikelen kan alleen worden verwerkt op de kaart waarmee je bestelling is geplaatst. In onze winkels in het Verenigd Koninkrijk of de Republiek Ierland wordt de terugbetaling automatisch voltooid en je hoeft je betaalkaart niet te presenteren. Binnen 24 uur wordt er een e-mail gestuurd naar het e-mailadres dat je hebt gebruikt bij het plaatsen van je bestelling om te bevestigen dat de terugbetaling is verwerkt. In onze andere winkels moeten alle terugbetalingen worden teruggestort op de kaart die voor de producten is gedebiteerd. We kunnen het bedrag alleen terugbetalen aan een credit-/debetkaart en deze moet overeenkomen met de persoon die genoemd wordt op de pakbon (die je bijgesloten vindt bij je bestelling).

Aankopen en retourneringen buiten het Verenigd Koninkrijk
Op deze websites kunnen aankopen worden gedaan in Britse ponden (£ GBP), euro's (€ EUR), Amerikaanse dollars ($ USD), Australische dollars ($ AUD) of Zweedse kronen (kr SEK). Banken en internationale credit-debetkaartmaatschappijen bepalen de wisselkoersen en kunnen extra kosten in rekening brengen die je moet betalen.

Als je je Producten aan ons retourneert met behulp van de postdienst worden de terugbetalingen verstrekt in de valuta waarin je oorspronkelijk voor de aankoop hebt betaald. Terugbetalingen via onze winkels in het Verenigd Koninkrijk worden verwerkt in Britse ponden (£ GBP). Hierbij wordt gebruikgemaakt van een regelmatig bijgewerkte wisselkoers. Retourneringen via winkels buiten het VK zijn in de lokale valuta tegen een regelmatig geactualiseerde wisselkoers. Banken en internationale creditcard-/bankkaartverstekkers bepalen de wisselkoersen. Als je voor je bestelling hebt betaald in een andere valuta, krijg je terugbetaald in de lokale valuta (Britse ponden of euro's of Zweedse kronen) van de winkel tegen de actuele wisselkoers van River Island.

Alle bestellingen worden verzonden vanuit het Verenigd Koninkrijk. Als er invoerrechten en belastingen betaald moeten worden, dan worden die in rekening gebracht als het pakket het land van bestemming heeft bereikt. Deze kosten moeten worden betaald door de ontvanger van het pakket. Als je vragen hebt over douanekosten, neem dan contact op met je lokale douanekantoor.

Wanneer Producten aan ons geretourneerd worden, is dit voor je eigen rekening en we raden je aan om een bewijs van verzending te bewaren. Om redenen van gezondheid en hygiëne kunnen wij geen terugbetaling aanbieden voor voedsel, verzorgingsproducten, producten voor piercings en ondergoed. Matrassen, matrashoezen, dekbedhoezen, dekbedden en kussens kunnen alleen worden geretourneerd als de originele verpakking nog verzegeld is, tenzij ze gebreken vertonen. Zwemkleding kan niet worden geretourneerd als de hygiënestrip verwijderd is en cosmetica kan niet worden geretourneerd als de hygiëneverzegeling is verbroken. Meubelen die zelf in elkaar gezet moeten worden, kunnen niet worden geretourneerd als deze geheel of gedeeltelijk in elkaar gezet zijn.

Voor alle andere producten geldt dat geretourneerde producten alleen worden geaccepteerd als ze worden geretourneerd in goede en verkoopbare staat (behalve wanneer de producten zich niet in een goede en verkoopbare staat bevonden toen je ze ontving). Eventuele aanvullende voorwaarden voor retourzending op een product of de verpakking ervan, op onze website of in de winkel maken deel uit van het retourbeleid van River Island.

Intellectueel eigendom
Je erkent en gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal en alle content op deze Website te allen tijde blijft berusten bij ons of onze licentiegevers. River Island is een geregistreerd handelsmerk in ons eigendom.

Algemene voorwaarden cadeaukaart

Notificaties
Alle notificaties van jou aan ons, moeten worden geadresseerd aan het adres vermeld in deze Voorwaarden. Wij kunnen je notificaties sturen per e-mail of per post aan het adres dat je ons hebt gegeven toen je de bestelling plaatste. De notificatie wordt geacht ontvangen te zijn en correct afgeleverd onmiddellijk op het moment dat deze op de website wordt gepubliceerd, 24 uur nadat de e-mail verzonden is, of 3 dagen na de verzenddatum van een brief, ervan uitgaande dat de brief juist geadresseerd en van postzegels voorzien op de post is gedaan en in het geval van e-mail, dat een dergelijke e-mail naar het specifieke e-mailadres van de geadresseerde is verzonden.

Gebeurtenissen waar we geen controle over hebben
We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet uitvoeren of vertraging in de uitvoering van willekeurig welke van onze verplichtingen onder dit Contract, veroorzaakt door gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze controle vallen ('overmacht').

Onder 'overmacht' valt elke handeling, gebeurtenis, niet-gebeurtenis, weglating of ongeval buiten onze controle en omvat ook in het bijzonder (zonder beperking) het volgende:

 1. staking, uitsluiting of andere bedrijfsonderbrekingen;
 2. Burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanval, of een dreiging van een terroristische aanval, oorlog (verklaard of niet), of de dreiging van of voorbereidingen voor een oorlog;
 3. Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, aardverschuiving, epidemie of een andere natuurramp;
 4. Het niet gebruik kunnen maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegvaart, gemotoriseerd transport of andere openbare of private transportmiddelen;
 5. Het niet gebruik kunnen maken van openbare of private telecommunicatienetwerken;
 6. Van overheidswege opgelegde wetten, besluiten, wet- en regelgeving of door een overheid opgelegde restricties.

Onze prestaties onder het Contract worden geacht te zijn opgeschort tijdens de periode van overmacht en de tijd voor uitvoering van de prestaties tijdens die periode zal worden verlengd. Wij zullen al het redelijke in onze macht doen om de situatie van overmacht te beëindigen of een oplossing te vinden waarbij onze verplichtingen onder het Contract uitgevoerd kunnen worden ondanks de situatie van overmacht.

Terug naar boven

;