Mijn River Island

Informatie en help

Volg ons

polaroids


Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 04 mei 2017

Definities

"Voorwaarden"
betekent deze algemene voorwaarden;
'Contract'
betekent het contract waar deze Voorwaarden onderdeel van uitmaken en dat in werking treedt op het moment dat je een bestelling plaatst en wij bevestigen dat we deze bestelling aanvaarden;
'Internationaal'
betekent landen buiten het Verenigd Koninkrijk (VK)
'Bestelling'
betekent een door jou via deze website geplaatste bestelling voor één of meerdere producten.
'Persoonlijke informatie'
betekent alle informatie die je geeft wanneer je een bestelling plaatst of je jezelf aanmeldt/registreert op elk willekeurig onderdeel van deze website, inclusief, en zonder beperking, je naam, adres en betaalkaartgegevens;
'Product'
betekent elk willekeurig product op deze website;
'VK'
betekent Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland en Isle of Man
'Wij/we/ons/onze'
verwijst naar River Island Clothing Co. Limited, gevestigd te Chelsea House, Westgate, Londen W5 1DR, Engeland, geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 636095, btwnummer 227179454;
'Website'
betekent Riverisland.com en elke andere URL die door ons wordt geëxploiteerd.
'Jij/je/jouw'
verwijst naar een gebruiker van deze Website.

Gebruik van deze website

Toepassing van deze Voorwaarden
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze Website en vormen de algemene voorwaarden waarop wij jou een/de Product(en) leveren. Door verder te gaan en/of een Bestelling te plaatsen, ga je ermee akkoord dat deze Voorwaarden bindend zijn. Als je hier niet mee akkoord gaat, moet je deze Website nu verlaten.

Als je ermee akkoord gaat, klik dan op de knop om aan te geven dat je deze Voorwaarden accepteert voordat je een Bestelling plaatst. Voor de duidelijkheid: als je deze Voorwaarden niet accepteert, kun je geen Producten van deze Website bestellen.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van Producten die via deze Website te koop worden aangeboden en de overeenkomstige algemene voorwaarden voor verkoop via een winkel van River Island of elders, sluiten elkaar uit. Dit geldt in het bijzonder voor promotionele acties en aanbiedingen op deze Website. Deze gelden niet voor aankopen via een winkel van River Island of elders, en promotionele acties en aanbiedingen in onze winkels en elders zijn ook niet van toepassing op aankopen via de Website.

Wanneer je gebruikmaakt van de Website accepteer je dat communicatie met ons met name uit elektronische communicatie zal bestaan. Wij zullen per e-mail contact met je opnemen of je van informatie voorzien via het plaatsen van notificatieberichten op onze Website. Voor contractuele doeleinden, ga je akkoord met deze elektronische manier van communicatie en je erkent dat alle contracten, notificaties, informatie en andere communicatie waar we je op elektronische wijze van voorzien, voldoen aan de wettelijke eisen dat dergelijke communicatie schriftelijk is. Deze voorwaarde heeft geen invloed op je wettelijke rechten.

Meer informatie over je wettelijke rechten is verkrijgbaar via je lokale autoriteit op het gebied van handelsnormen of de consumentenbond. 

Wijzigingen
Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen zonder je hiervan een bericht te sturen. Wijzigingen zijn van toepassing op elke bestelling die daarna ontvangen wordt. Het is je eigen verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht in deze Voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om deze Website te wijzigen of in te trekken zonder enige aansprakelijkheid jegens jou.

Vragen
Neem contact met ons op als je vragen hebt over deze Voorwaarden of het bestellen van Producten in het algemeen via de neem contact met ons op pagina.

Jouw account
Je bent zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat je kiest wanneer je je aanmeldt op de Website en voor het beperken van de toegang tot je computer en/of e-mailadres om ongeautoriseerde toegang tot je account te voorkomen.

Beschrijving en beschikbaarheid
We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de op deze Website verstrekte gegevens, maten en beschrijvingen van Producten zo accuraat en volledig mogelijk zijn, maar desalniettemin kunnen deze verschillen van de Producten zelf. Levering van alle Producten is afhankelijk van beschikbaarheid. In het geval dat producten niet beschikbaar zijn, worden deze geannuleerd op je bestelling en ontvang je een terugbetaling.

Prijs
De prijzen op deze Website zijn inclusief btw (waar van toepassing) tegen de geldige tarieven.

De kosten van je Bestelling bestaan uit de prijs van de bestelde Producten plus de van toepassing zijnde leveringskosten, zoals beschreven onder het kopje 'Levering' hieronder. Hou er rekening mee dat alle prijzen op deze Website alleen gelden voor aankopen online.

Door omstandigheden waar wij geen controle over hebben, kan het zijn dat prijzen veranderd moeten worden, met inbegrip van aanpassing van btw-tarieven. Als dit zich voordoet, zul je hiervan op de hoogte worden gesteld en gevraagd worden om je Bestelling opnieuw te bevestigen voor de gewijzigde prijs.

Door je bericht te geven, hebben wij het recht om elk Contract geheel of gedeeltelijk te annuleren voor zover dit de aankoop van een Product betreft waarvoor de prijs onjuist was weergegeven op de Website.

Bestellen
Je mag geen Producten via deze Website bestellen als je jonger bent dan 16 jaar.

Alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en van acceptatie door ons. Nadat de bestelling is geplaatst, ontvang je een e-mail van ons met de bevestiging dat we je bestelling hebben ontvangen. Let op: dit houdt niet in dat je Bestelling is geaccepteerd. Jouw bestelling vormt een aanbieding aan ons om een Product te kopen. Alle bestellingen zijn afhankelijk van acceptatie door ons en we zullen deze aanvaarding bevestigen door een e-mail te sturen waarin bevestigd wordt dat het Product verzonden is (het 'Verzendbericht'. Het Contract tussen ons wordt alleen gevormd als wij je het Verzendbericht sturen.

Het kan zijn dat we zoekopdrachten uitzetten bij kredietinformatiebureaus om je identiteit en de persoonlijke informatie die je verstrekt als onderdeel van een bestelling te verifiëren. Hiervoor kunnen deze bedrijven je persoonlijke informatie controleren ten opzichte van gegevens in elke willekeurige database (openbaar of anders) waar zij toegang tot hebben. Zij kunnen jouw gegevens in de toekomst ook gebruiken om andere bedrijven te helpen bij het verifiëren van informatie. Door een bestelling te plaatsen, ga je hiermee akkoord. Schrijf voor informatie over de kredietinformatiebureaus waar we informatie van krijgen en mee uitwisselen naar Data Protection Compliance Officer, River Island, Chelsea House, Westgate, London, W5 1DR, United Kingdom.

Betaalmethoden
Je kunt je bestelling op verschillende makkelijke en flexibele manieren betalen. We accepteren:

 • creditkaarten van Mastercard en Visa
 • debetkaarten van Maestro, Visa, Solo, Electron en MasterCard
 • American Express-kaarten
 • PayPal
 • GiroPay (alleen in Duitsland)
 • iDeal (alleen in Nederland)

Je bevestigt dat de kaart of het PayPal-account waar je gebruik van maakt van jou is.

Algemene aansprakelijkheid
Je gaat ermee akkoord om ons volledig te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheid, schade, verliezen, kosten en uitgaven (met inbegrip van juridische kosten), die het gevolg is van schending van deze Voorwaarden door jou, of elke andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit je gebruik van deze Website of het gebruik van deze Website door een persoon die jouw accountnummer en/of wachtwoord gebruikt.

Onze aansprakelijkheid
Wij garanderen je dat alle Producten die via deze Website van ons zijn gekocht van bevredigende kwaliteit en in overeenstemming met het Contract zijn, en in redelijke mate geschikt zijn voor alle doeleinden waarvoor dergelijke producten normaal gesproken worden geleverd.

Onze aansprakelijkheid voor verliezen die je lijdt als gevolg van een schending van dit Contract door ons, is strikt beperkt tot de aankoopsprijs van het Product dat je hebt gekocht.

Voor zover mogelijk en met uitzondering van de hierboven uiteengezette garantie, wijzen wij alle garanties (expliciet of impliciet) met betrekking tot de Producten af.

Wij zullen niet aansprakelijk zijn jegens jou, noch bij wijze van contract, onrechtmatige daad, of anderzijds, voor verlies van winst, verlies van omzet, verlies van verwachte besparingen, verlies van mogelijkheden, verlies van gegevens, of voor welke andere economische verliezen dan ook die je lijdt als gevolg van het onderwerp van deze Voorwaarden.

Niets in dit alles heeft invloed op je wettelijke rechten. Meer informatie over je wettelijke rechten is verkrijgbaar via je lokale autoriteit op het gebied van handelsnormen of de consumentenbond. 

Niets in deze Voorwaarden beperkt onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of die van onze medewerkers, vertegenwoordigers of werknemers, voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken of voor alles waarvoor het illegaal zou zijn voor ons om onze aansprakelijkheid uit te sluiten of te proberen deze uit te sluiten.

Taal
Het contract wordt in het Engels afgesloten.

Overdracht
Wij kunnen al onze rechten en verplichtingen onder een Contract aan een derde toewijzen of overdragen.

Je mag geen enkele van je rechten of verplichtingen onder dit Contract toewijzen of overdragen aan een derde.

Vrijstelling
Als we, op elk willekeurig tijdstip tijdens de looptijd van het Contract nalaten om aan te dringen op nakoming van een van je verplichtingen onder het contract, of als we geen gebruik maken van de rechten of rechtsmiddelen waar we onder dit Contract recht op hebben, dan betekent dit niet dat wij afstand doen van deze rechten of rechtsmiddelen, noch dat je niet langer aan dergelijke verplichtingen hoeft te voldoen.

Een verklaring van afstand van ons met betrekking tot een verzuim betekent geen verklaring van afstand voor daaropvolgend verzuim.

Geen enkele verklaring van afstand door ons met betrekking tot de algemene voorwaarden van het Contract is effectief tenzij nadrukkelijk wordt vermeld dat dit een verklaring van afstand is en schriftelijk aan je wordt gecommuniceerd.

Scheidbaarheid
Als enig onderdeel van deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, dan zal die beschrijving als weggelaten worden beschouwd en de rest van de Voorwaarden blijft geldig voor zover toegestaan bij de wet.

Gehele overeenkomst
Elk Contract is onderworpen aan deze Voorwaarden, die de gehele overeenkomst tussen jou en ons vormen met betrekking tot het onderwerp ervan, en vervangt alle voorafgaande overeenkomsten met betrekking tot dat onderwerp.

Toepasselijk recht
Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan en moeten worden uitgelegd in het kader van de Engelse wet en hierbij stem je in met de exclusieve jurisdictie van de Engelse gerechtshoven.

Derden
De Contracts Act 1999 (Rechten van derden) zal niet worden toegepast.

Veilig online winkelen

Beveiligingscertificaat
Wij denken dat je bij RiverIsland.com net zo veilig online koopt als in onze winkels. Dit is te danken aan het feit dat:

Alle betaaltransacties worden uitgevoerd via een met SSL 128-bit gecodeerd beveiligde verbinding. We doen dit met behulp van technologie die standaard wordt gebruikt in deze branche.

Het hangslotsymbool onderaan het venster van je browser bevestigt dit coderingsniveau. Als je hierop klikt, zie je ons VeriSign secure-certificaat. Dit betekent dat je gegevens alleen voor ons zichtbaar zijn.

Privacybeleid
Wij zijn een geregistreerde gegevensbeheerder conform de Data Protection Act (Wet gegevensbescherming) van 1998.

Gegevensverzameling
Wanneer je deze Website bezoekt kunnen wij, en derden die ons voorzien van reclame en content, informatie verzamelen over waar je op het internet bent (bijvoorbeeld de URL waar je vandaan kwam, het IP-adres, soorten domeinnamen zoals .co.uk en .com), het soort browser dat je gebruikt, het land en het telefonische kengetal van de regio waarin je computer zich bevindt, de pagina's van deze Website die je tijdens je bezoek hebt bekeken, de advertenties waarop je hebt geklikt en alle zoektermen die je op onze website gebruikt ('Gebruikersinformatie'). Wij en zij kunnen deze Gebruikersinformatie ook verzamelen als je je niet registreert op deze Website. Als je je aanmeldt of winkelt op deze Website zullen we (waar dit van toepassing is) je vragen om persoonlijke informatie in te voeren en zullen we deze verzamelen.

We zullen al je Persoonlijke informatie (met inbegrip van Gebruikersinformatie waarmee we je kunnen identificeren) vertrouwelijk behandelen (hoewel we ons het recht voorbehouden om deze Persoonlijke informatie vrij te geven in de hieronder beschreven omstandigheden). We bewaren deze informatie op een beveiligde server en we leven alle wetgeving op het gebied van bescherming van gegevens en consumenten in het Verenigd Koninkrijk na.

Gebruik
We bevestigen dat je Persoonlijke informatie wordt bewaard in overeenstemming met onze registratie bij de Information Commissioner's Office. We gebruiken je persoonlijke informatie alleen voor de volgende doeleinden:

a) Het verwerken van bestellingen;

b) Voor strategische doeleinden, om deze Website en de geboden services voor je te verbeteren;

c) Voor het beheer van deze Website;

d) Ander gebruik door ons waarmee je akkoord gaat wanneer je dat op deze Website wordt gevraagd.

Wanneer je je aanmeldt op deze Website, krijg je de optie of je per e-mail of post nieuws en updates van ons wilt ontvangen waarvan we danken dat het interessant kan zijn voor je.

Als je aangeeft dat je ermee akkoord gaat dat we op deze manieren contact opnemen, kun je je daarna te allen tijde uitschrijven door contact met ons op te nemen of de aanwijzingen voor 'afmelden' te volgen die te vinden zijn in elke e-mail die je ontvangt. Je kunt ook wanneer je maar wilt je accountprofiel wijzigen door in te loggen en naar 'mijn account' te gaan.

Je Persoonlijke informatie mag worden vrijgegeven aan andere bedrijven binnen de groep waar we deel van uitmaken en aan gerenommeerde derden die door River Island worden ingeschakeld voor het uitvoeren van verschillende taken, zoals het verwerken van Bestellingen, hulp bij promotionele activiteiten of het bieden van technische services voor onze Websites Wij eisen van al dergelijke derden dat ze je Persoonlijke informatie geheel vertrouwelijk behandelen en zorgen voor naleving van alle van toepassing zijnde wetgeving ter bescherming van gegevens en consumenten in het Verenigd Koninkrijk.

Hou er rekening mee dat we het recht hebben om je Persoonlijke en/of Gebruikersinformatie te geven als de politie of een andere regelgevende of overheidsinstantie die mogelijke illegale activiteiten onderzoekt hierom vraagt.

Cookies
Cookies zijn kleine beetjes informatie die door je browser worden bewaard op de harde schijf van je computer. Onze cookies bevatten geen informatie die personen kunnen identificeren, maar ze maken het ons mogelijk om bepaalde functies te kunnen bieden, zoals personalisering en het bewaren van artikelen in je winkelmandje tussen twee bezoeken door. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar je kunt meestal de instellingen van de browser wijzigen om dat te voorkomen. Zelfs zonder cookie kun je de meeste functionaliteit op de Website gebruiken, inclusief het plaatsen van Producten in je winkelmandje en ze kopen.

Links naar andere websites
Het kan zijn dat we links bieden naar sites die niet door ons worden beheerd. Als je een van gelinkte sites bezoekt, is het belangrijk om het privacybeleid en beleid op andere gebieden ervan door te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beleid en de praktijken van andere bedrijven.

Richt vragen en opmerkingen met betrekking tot dit beleid en je Persoonlijke informatie aan het volgende adres:
T.a.v.:
Data Protection Compliance Officer
River Island
Chelsea House
Westgate
London
W5 1DR
Verenigd Koninkrijk

Tevredenheidsgarantie

Onze garantie
Het is belangrijk voor ons dat je heel tevreden bent met al onze Producten. Als er een reden is waarom je niet geheel tevreden bent met willekeurig welk Product dat je bij ons bestelt, kun je het simpelweg aan ons retourneren - zie hiervoor het onderdeel 'Producten retourneren' hieronder. Als een product niet redelijk draagbaar is - vanwege onvolkomen vakmanschap of materialen - betalen we de aankoopprijs terug via je account. Dit is een extra garantie en heeft geen invloed op je wettelijke rechten.

Afleveradressen
Onze vervoerders kunnen niet bezorgen op luchthavens, in ziekenhuizen en in gevangenissen. We zullen ook, naar onze keuze, levering uitsluiten aan adressen die als niet veilig worden beschouwd.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor pakketten die vermist raken of gestolen worden als gevolg van specifieke leveringsinstructies die voor de vervoerder zijn achtergelaten.

We kunnen leveren aan adressen van de British Forces Post Office (BFPO).

Levering

De levering wordt gedaan aan een adres of winkel in of buiten het VK, zoals aangegeven in je bestelling. We bieden verschillende leveringsopties, maar zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging in de bezorging, of niet geleverde Producten als de vertraging of het niet leveren geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door omstandigheden waar wij geen controle over hebben.

Wanneer je een bestelling plaatst, hou er dan rekening mee dat we niet kunnen leveren op nationale feestdagen en dat bestellingen die op zulke dagen of tijdens drukke perioden geplaatst worden er langer over kunnen doen om bezorgd te worden. 

De verwachte leveringsdatum wordt bevestigd op het moment dat je de bestelling gaat afronden.

Verenigd Koninkrijk
Expresslevering in het Verenigd Koninkrijk
We proberen bestellingen met expresslevering binnen 1 tot 2 werkdagen te leveren. ALLE leveringen vinden plaats tussen 07:00 en 21:00, maandag tot en met zaterdag (met uitzondering van feestdagen).

Expresslevering in het VK is niet beschikbaar voor de volgende locaties:

 • De Schotse hooglanden en eilanden
 • Isle of Wight,
 • Isle of Man,
 • Noord-Ierland

Zie onder 'Standaardlevering in het VK' voor alternatieve bezorgopties.

Standaardlevering in het Verenigd Koninkrijk
We proberen om alle bestellingen met standaardlevering in Engeland, Wales en Schotland binnen 3 tot 4 dagen te bezorgen. (Met uitzondering van Hermes Parcelshop, 7 dagen).

We doen ons best om deze leveringstijden aan te houden, maar tijdens drukke perioden (met inbegrip van sale) kan de levering van een bestelling meer tijd in beslag nemen.

ALLE leveringen vinden plaats tussen 07:00 en 21:00, maandag tot en met zaterdag (met uitzondering van feestdagen).

Leveringen aan de Schotse hooglanden, de Schotse eilanden, Isle of Wight, Isle of Man en Noord-Ierland kunnen twee werkdagen langer duren.

We leveren ook aan de Kanaaleilanden. Kijk voor meer informatie over deze service en de kosten op onze Levering pagina.

Levering bij een River Island winkel
Deze service is momenteel beschikbaar in winkels in het Verenigd Koninkrijk, de Republiek Ierland, Nederland, België en Zweden.

Standaardlevering in het Verenigd Koninkrijk vindt plaats binnen 4 dagen na het plaatsen van je bestelling en expresslevering in het VK vindt plaats binnen 1-2 dagen na het plaatsen van je bestelling (zon- en feestdagen uitgezonderd). De levering in de Republiek Ierland, België, Nederland en Zweden hangt af van de gekozen winkel. We bevestigen de verwachte leveringsdatum bij het afrekenen wanneer je de bestelling plaatst.

Leveringen voor de volgende gebieden kunnen tot twee werkdagen langer in beslag nemen:

 • Isle of Man
 • De Schotse hooglanden en eilanden
 • Noord-Ierland

Bestellingen moeten binnen 14 dagen nadat je bericht ontvangt worden opgehaald bij de winkel van je keuze. Jij, of de persoon die je hebt aangewezen om de bestelling voor je op te halen moet de e-mail met de notificatie dat het artikel gearriveerd is laten zien wanneer het product wordt opgehaald. Als je jouw bestelling niet ophaalt, wordt deze geannuleerd en wordt er een terugbetaling gedaan op de kaart waarmee de betaling is verricht. Als er geen betaalkaart is gebruikt, zal iemand van onze klantenservice contact met je opnemen.

Levering via een winkel van Collect+ of Hermes Parcelshop (VK)
Voor klanten in het Verenigd Koninkrijk bieden we de mogelijkheid voor standaard- en expresslevering aan winkels van Collect+ en Hermes Parcelshop.

We proberen bestellingen met standaardlevering binnen 5 dagen na het plaatsen van de bestelling te leveren. Tijdens drukke periode kan het zijn dat levering meer tijd in beslag neemt.

Bestellingen met expresslevering worden binnen 1 - 2 werkdagen bezorgd. De leveringsdatum wordt bevestigd op het moment dat je de bestelling gaat afronden.

Expresslevering is niet beschikbaar voor de volgende locaties:

 • De Schotse hooglanden en eilanden
 • Isle of Wight
 • Isle of Man
 • Noord-Ierland

Wanneer je een levering bij Collect+ ophaalt, moet je het trackingnummer meebrengen dat Collect+ je stuurt wanneer het pakket opgehaald kan worden, samen met de bestelbevestiging en een bewijs van identiteit.

Als je wilt dat iemand anders het pakket voor je ophaalt, moet deze persoon ofwel een identiteitsbewijs van jou, ofwel een identiteitsbewijs met dezelfde achternaam bij zich hebben.

Internationale bezorging
Het kan zijn dat er bijkomende belasting, kosten of heffingen van toepassing zijn, afhankelijk van de lokale wetgeving. Voor leveringen buiten het Verenigd Koninkrijk kan het zijn dat de ontvanger invoerrechten of douanekosten verschuldigd is. Mogelijke invoerrechten worden in rekening gebracht wanneer de goederen het land van bestemming hebben bereikt. Deze kosten zijn je eigen verantwoordelijkheid en moeten door de ontvanger worden voldaan. Helaas hebben we geen controle over deze vergoedingen en kunnen we je niet vertellen wat de kosten zijn, want het douanebeleid en invoerrechten verschillen van land tot land.

Daarbij gelden in sommige landen invoerbeperkingen voor bepaalde producten of materialen. Je bent zelf verantwoordelijk om te bepalen of er beperkingen gelden voor een levering van onze producten aan de bestemming van jouw keuze. Je kunt contact opnemen met je lokale douanekantoor voor hulp.

Het kan zijn dat de levering door de lokale douane vertraagd wordt, maar helaas hebben wij hier geen controle over.

Kijk voor een overzicht van landen waaraan we leveren en de service(s) die we bieden op onze Levering pagina.

Zoekgeraakte pakketten
We zullen onze procedure voor zoekgeraakte pakketten starten als je Bestelling niet binnen 10 dagen (alleen in het VK) en 20 dagen (internationaal) aankomt en je ons hiervan op de hoogte stelt. We zullen je claim onderzoeken en als we tot de conclusie komen dat het niet aankomen van het Product/de Producten aan ons toe te schrijven is, wordt een terugbetaling gestort op de credit-/debetkaart die gebruikt werd om de bestelling te plaatsen. Hou er rekening mee dat we kunnen weigeren om toekomstige leveringen te doen aan adressen die als onveilig beschouwd worden. In dat geval neemt ons serviceteam contact met je op en wordt je gevraagd om een alternatief adres op te geven voor toekomstige bestellingen.

Regels voor consumentencontracten, 2013
Als je als consument online of per telefoon een bestelling plaatst, geldt het volgende: -

 • Om te annuleren moet je het product, binnen 14 dagen nadat je het product hebt ontvangen, naar ons retourneren via één van de methoden gespecificeerd in de pakbon, of contact met ons opnemen via e-mail customer.services@river-island.com of per telefoon via 0344 5766 444 en je naam, adres, bestelgegevens, en indien beschikbaar je telefoonnummer en e-mailadres doorgeven.
 • • Binnen 14 dagen nadat we de door jouw geretourneerde Producten hebben ontvangen, zullen wij je terugbetalen. Als de volledige bestelling is geannuleerd en teruggestuurd, worden de leveringskosten die je hebt betaald ook terugbetaald, met het tarief voor standaardlevering als maximumbedrag.
 • Het kan zijn dat we een bedrag van de terugbetaling aftrekken voor eventuele schade aan of onnodige behandeling door jou van de Producten.

Dit is geen volledige verklaring van jouw rechten onder de regelgeving. Volledige informatie is verkrijgbaar via je lokale autoriteit op het gebied van handelsnormen of de consumentenbond.

Producten retourneren
Retourneringen in het Verenigd Koninkrijk

Bij elke levering zit een 'Verzendbericht' met een overzicht van de inhoud. Vul de pakbon in, kies de meest geschikte 'reden'code die hierop vermeld staat en voer de relevante code in naast elk product dat je retourneert. Dit helpt ons om de kwaliteit van onze toekomstige service te verbeteren. Vergeet niet om de ingevulde pakbon bij te sluiten bij het pakket dat je terugstuurt.

Om redenen van gezondheid en hygiëne kunnen wij geen terugbetaling aanbieden voor voedsel, verzorgingsproducten, piercingproducten en ondergoed. Zwemkleding kan niet worden geretourneerd wanneer de hygiënestrip is verwijderd.

Alle aanvullende voorwaarden voor retournering die beschreven staan op een product, op onze website of in een winkel maken deel uit van het retourneringsbeleid van River Island.

Je kunt Producten op een van de volgende manieren retourneren:

 • Retourneren via de winkel
  Artikelen die online zijn gekocht kunnen binnen een maand na aankoop geretourneerd worden via elke winkel van River Island. Neem hiervoor de artikelen die je wilt retourneren mee, evenals de pakbon. Alle terugbetalingen via de winkels worden gestort op de kaart waarmee de artikelen werden betaald. We kunnen het bedrag alleen terugbetalen aan een credit-/debetkaart en deze moet overeenkomen met de persoon die genoemd wordt op de pakbon (die je bijgesloten vindt bij je bestelling).

  Terugbetalingen via onze winkels in het Verenigd Koninkrijk worden uitbetaald in Britse ponden (GBP). Als je in een andere valuta hebt betaald voor je bestelling, krijg je terugbetaald in Britse ponden tegen de actuele wisselkoers van River Island.

  We kunnen in onze winkels geen terugbetalingen aan je PayPal-rekening doen. Als je een terugbetaling op je PayPal-account wilt ontvangen, moet je de artikelen naar ons terugsturen met de post, een koeriersbedrijf, de service van Collect+ of Hermes Parcelshop, of via Doddle, zoals beschreven staat op de pakbon. Uiteraard kun je via PayPal gekochte artikelen zoals gewoonlijk omruilen in onze winkels.
 • Retourneren via het postkantoor (alleen in het Verenigd Koninkrijk)
  Als je er de voorkeur aan geeft om de Producten GRATIS met de post te retourneren, dan kun je de retourartikelen gewoon in de originele of een andere geschikte verpakking verpakken en het 'retourneringslabel' dat je op de pakbon vindt over je eigen naam en adres op de verpakking plakken en deze vervolgens dichtplakken. Vergeet niet om een gratis verzendcertificaat van het postkantoor te verkrijgen. Dit is je bewijs in geval een geretourneerd pakket zoekraakt. Dit bevat ook een uniek referentienummer dat je kunt gebruiken als je een vraag hebt.
 • Retourneren via de pakketophaaldienst (alleen in het Verenigd Koninkrijk).
  Als je in een gebied woont dat wordt bediend door onze pakketophaaldienst, kun je je retourartikelen GRATIS op laten halen. Bel ons op het volgende nummer om te regelen dat het pakket bij je thuis wordt afgehaald: +44 (0)344 576 6444 (alleen in het Verenigd Koninkrijk). Gebruik de originele, of een andere geschikte verpakking. Haal het retourneringslabel van de pakbon en plaats het direct over het adreslabel aan de voorkant van je pakket. Vergeet niet om de pakbon in te sluiten bij het pakket dat je retourneert. Zorg ervoor dat het pakket goed dichtgeplakt is en klaar om opgehaald te worden en vergeet niet om een bewijsje van je vervoerder te krijgen, want anders kunnen we je geen vergoeding terugbetalen als het pakket zoekraakt. Helaas kunnen we niet precies de tijd aangeven wanneer het pakket wordt opgehaald, dus deze service is vooral geschikt voor klanten die thuis zijn / werken.
 • Retourneren via Collect+ (alleen in het Verenigd Koninkrijk)
  Klanten in het Verenigd Koninkrijk kunnen hun bestellingen gratis retourneren via een plaatselijke supermarkt, krantenwinkel of andere winkel die de service van Collect+ aanbiedt. Verpak de artikelen die je wilt retourneren opnieuw in hun originele verpakking, samen met de ingevulde retourneringsbon. Voor je unieke retourneringslabel klik je op het vakje/de link 'Collect+' in de e-mail waarin de verzending van je bestelling werd bevestigd. Print het etiket, bevestig dit op de voorzijde van het pakket, en zorg dat de oorspronkelijke adressticker met jouw naam en adres volledig bedekt is. Breng het pakket naar de winkel van Collect+ van je keuze en vergeet niet om een verzendbewijs te krijgen.

Producten omruilen van buiten het Verenigd Konikrijk
Volg de instructies op de pakbon.

Je kunt artikelen gemakkelijk op de volgende manieren retourneren:

 • 1) Via je lokale postdienst
 • 2) Via elke winkel van River Island in het Verenigd Koninkrijk, de Republiek Ierland, Nederland, België en Zweden (helaas kunnen we geen retourneringen accepteren in onze andere internationale winkels).

Bij elke levering zit een 'Verzendbericht' met een overzicht van de inhoud. Je hebt dit document nodig voor de retourzending. Kies de meest geschikte 'reden'code op de pakbon en voer dan de relevante code in naast elk product dat je retourneert. Dit helpt ons om de kwaliteit van onze toekomstige service te verbeteren. Vergeet niet om de ingevulde pakbon bij te sluiten bij het pakket dat je terugstuurt.

Omwille van de gezondheid en hygiëne kunnen wij geen terugbetaling aanbieden voor voedingswaren, verzorgingsproducten, piercingproducten en ondergoed. Zwemkleding kan niet worden geretourneerd wanneer de hygiënestrip is verwijderd.

Internationale retourneringen via de postdienst
Verpak je retourartikelen in de originele of een andere geschikte verpakking en plaats het 'retourneringslabel' dat je op de pakbon vindt over je eigen naam en adres op de verpakking - en plak het vervolgens dicht. Vergeet niet om een verzendcertificaat van het postkantoor te verkrijgen. Dit is je bewijs in geval een geretourneerd pakket zoekraakt. Dit bevat ook een uniek referentienummer dat je kunt gebruiken als je een vraag hebt. Stuur alsjeblieft geen betaling mee met het/de geretourneerde Product(en). We vergoeden geen verzendkosten voor internationale retourneringen, behalve in het geval van defecte artikelen (alleen kosten voor een standaard postdienst zullen, waar van toepassing, worden terugbetaald).

BELANGRIJK OM TE ONTHOUDEN - Als je (een) Product(en) retourneert waarvoor je met een credit- of debetkaart hebt betaald, storten we de terugbetaling direct op de rekening van de kaart. Onthoud dat als je geen verzendbewijs van je lokale postdienst kunt laten zien, we geen terugbetaling op je rekening over kunnen maken als een pakket zoekraakt.

Internationale retourneringen via winkels
Online gekochte artikelen kunnen binnen 1 maand na ontvangst worden geretourneerd via elke winkel van River Island in het Verenigd Koninkrijk, de Republiek Ierland, Nederland, België en Zweden (helaas kunnen we geen retourneringen accepteren in onze andere internationale winkels). Je moet de artikelen die je wilt retourneren meebrengen, evenals de pakbon. Alle terugbetalingen via de winkels worden gestort op de kaart waarmee de artikelen werden betaald. We kunnen het bedrag alleen terugbetalen aan een credit-/debetkaart en deze moet overeenkomen met de persoon die genoemd wordt op de pakbon (die je bijgesloten vindt bij je bestelling).

Aankopen en retourneringen buiten het Verenigd Koninkrijk

Op deze websites kunnen aankopen worden gedaan in Britse ponden (£ GBP), euro's (€ EUR), Amerikaanse dollars ($ USD), Australische dollars ($ AUD) of Zweedse kronen (kr SEK). Banken en internationale credit-debetkaartmaatschappijen bepalen de wisselkoersen en kunnen extra kosten in rekening brengen die je moet betalen.

Als je artikelen aan ons retourneert via de postdienst, worden terugbetalingen gedaan in de munteenheid waarmee de aankoop in eerste instantie is betaald. Terugbetalingen via onze winkels in het Verenigd Koninkrijk worden verwerkt in Britse ponden (£ GBP). Hierbij wordt gebruikgemaakt van een regelmatig bijgewerkte wisselkoers. Retourneringen via winkels buiten het VK zijn in de lokale valuta tegen een regelmatig geactualiseerde wisselkoers. Banken en internationale creditcard/bankkaartverstekkers bepalen de wisselkoersen. Als je voor je bestelling hebt betaald in een andere valuta, krijg je terugbetaald in de lokale valuta (Britse ponden of euro's) van de winkel tegen de actuele wisselkoers van River Island.

Alle bestellingen worden verzonden vanuit het Verenigd Koninkrijk. Als er invoerrechten en belastingen betaald moeten worden, dan worden die in rekening gebracht als het pakket het land van bestemming heeft bereikt. Deze kosten moeten worden betaald door de ontvanger van het pakket. Als je vragen hebt over douanekosten, neem dan contact op met je lokale douanekantoor.

Wanneer artikelen aan ons geretourneerd worden, is dit voor je eigen rekening en we raden je aan om een bewijs van verzending te bewaren. In alle gevallen moeten de artikelen zich in hun originele staat bevinden. 

Intellectueel eigendom 

Je erkent en gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten van al het materiaal en alle content op deze Website te allen tijde blijft berusten bij ons of onze licentiegevers. River Island is een geregistreerd handelsmerk in ons eigendom.

Cadeaukaarten
De cadeaukaarten van River Island zijn verkrijgbaar via een link vanaf onze Website. Ze worden verkocht door Revive Marketing en de aankoop van cadeaukaarten van River Island is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Revive Marketing. Als je cadeaukaarten van River Island wilt kopen, ga je een aparte overeenkomst aan met Revive Marketing en niet met ons. We kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot de cadeaukaarten van River Island die via Revive Marketing zijn gekocht en kunnen ook niet garanderen dat producten die je van Revive Marketing koopt (met inbegrip van de cadeaukaarten van River Island) van bevredigende kwaliteit zijn, of geschikt voor het doel waarvoor ze gebruikt worden. Dit heeft geen invloed op je wettelijke rechten ten opzichte van Revive Marketing.  Je gebruik van cadeaukaarten van River Island onderworpen is aan onze eigen algemene voorwaarden.

Notificaties
Alle notificaties van jou aan ons, moeten worden geadresseerd aan het adres vermeld in deze Voorwaarden. Wij kunnen je notificaties sturen per e-mail of per post aan het adres dat je ons hebt gegeven toen je de bestelling plaatste. De notificatie wordt geacht ontvangen te zijn en correct afgeleverd onmiddellijk op het moment dat deze op de website wordt gepubliceerd, 24 uur nadat de e-mail verzonden is, of 3 dagen na de verzenddatum van een brief, ervan uitgaande dat de brief juist geadresseerd en van postzegels voorzien op de post is gedaan en in het geval van e-mail, dat een dergelijke e-mail naar het specifieke e-mailadres van de geadresseerde is verzonden.

Gebeurtenissen waar we geen controle over hebben
We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet uitvoeren of vertraging in de uitvoering van willekeurig welke van onze verplichtingen onder dit Contract, veroorzaakt door gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten onze controle vallen ('overmacht').

Onder 'overmacht' valt elke handeling, gebeurtenis, niet-gebeurtenis, weglating of ongeval buiten onze controle en omvat ook in het bijzonder (zonder beperking) het volgende:

 • a) staking, uitsluiting of andere bedrijfsonderbrekingen;
 • b) Burgerlijke onrust, oproer, invasie, terroristische aanval, of een dreiging van een terroristische aanval, oorlog (verklaard of niet), of de dreiging van of voorbereidingen voor een oorlog;
 • c) Brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, aardverschuiving, epidemie of een andere natuurramp;
 • d) Het niet gebruik kunnen maken van spoorwegen, scheepvaart, vliegvaart, gemotoriseerd transport of andere openbare of private transportmiddelen;
 • e) Het niet gebruik kunnen maken van openbare of private telecommunicatienetwerken;
 • f) Van overheidswege opgelegde wetten, besluiten, wet- en regelgeving of door een overheid opgelegde restricties.

Onze prestaties onder het Contract worden geacht te zijn opgeschort tijdens de periode van overmacht en de tijd voor uitvoering van de prestaties tijdens die periode zal worden verlengd. Wij zullen al het redelijke in onze macht doen om de situatie van overmacht te beëindigen of een oplossing te vinden waarbij onze verplichtingen onder het Contract uitgevoerd kunnen worden ondanks de situatie van overmacht.

Terug naar boven

;